Kontakt

Styret og utvalg

Leder: Sissel Brun Loge Epost 91 86 91 70
Nestleder: Marlene Furnes Bagley Epost 95 26 91 09
Kasserer: Eva Korneliussen Epost 94 82 56 86
Sekretær: Cathrine Hjertvik Epost  90 07 03 66
Sportsleder : Caroline Jacobowitz Epost 48 24 15 73
Styremedlem : Gro Johansen Epost  92 41 85 84
Nathalie Hjelmerud Epost  45025785
Ungdomsrepr.: Emma Hildre Epost  48 35 18 92
Vara: Linda Hrönn Halldórsdóttir Epost  90 28 29 93
Merethe Grimsrud Epost  90 59 83 19
Sportskomite: Stine Voldhuset Epost 92 86 21 62
Johanna Nicklasson Epost 97 75 76 11
Revisor: Solveig Sæverås Epost 95 79 31 10
Pål Morten Bjarkøy Epost
Valgkomite: Kine Nordbrekken Epost 95 02 17 17
Gunn Iren Larsen
Hrefna Gretarsdottir Epost 90 87 07 74

 

Reklamer