Referat fra årsmøtet og nytt styre

Heklas årsmøte ble avholdt 25.februar. Nytt styre ble valgt, se tabellen under. Kontaktinfo til styret finner du under KONTAKT øverst på siden.

Styret

Referat og øvrige dokumenter fra årsmøtet 2019 finner du her:

Årsrapport Hekla 2018

Budsjett Hekla 2019

Balanse Hekla 2018

Agenda årsmøte

Referat fra årsmøtet 2019